dD Kedidi Kaki Palsu 100% Handmade. RINGANKAN & PERMUDAHKAN.

Jika anda berhasrat memberi sumbangan agar mereka mendapat kaki palsu, boleh melangkah semula, meringankan beban mereka, mengembalikan keceriaan dan maruah diri mereka. Sumbangan anda amatlah dialu-alukan. Berikut adalah beberapa cara dan bentuk sumbangan yang boleh dilakukan untuk membantu dan menyumbang kepada asnaf amputee ini.

Sumbangan
Wang Ringgit

Sumbangan dalam bentuk wang ringgit boleh dilakukan melalui saluran rasmi sayap amal PruBSN. Setiap sumbangan daripada syarikat atau individu adalah layak mendapat pelepasan cukai.

Sumbangan
Ilmu & Teknikal

Sumbangan dalam bentuk ilmu atau teknikal ini memberi peluang untuk kami dan anda sama-sama berusaha bagi meningkatkan mutu produk yang dihasilkan dalam misi membantu asnaf untuk memiliki kaki palsu.

Sukarelawan
Mengesan OKU

Selain dari wang dan juga ilmu teknikal, anda juga boleh menyumbang atau membantu kami dengan cara mengesan OKU Amputee asnaf/miskin yang sangat memerlukan kaki palsu ini.